Förskola och Hem

För oss är det av största vikt att vi, förskola- hem, samarbetar och utvecklar en tillitsfull relation på ett nära och förtroendefullt sätt. Det ger oss möjligheter att gemensamt skapa bästa möjliga förutsättningar för att våra barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt, utefter varje barns förmåga. Ni som vårdnadshavare ges möjligheter till inflytande genom utvecklingssamtal, dagliga samtal, samverkansråd, föräldramöten och traditioner.

Introduktion – när ert barn börjar förskolan

Innan introduktionen tar förskolans pedagoger kontakt med er för att boka in ett introduktionssamtal. Syftet med samtalet är att ni får möjlighet att berätta om ert barn och på vilket sätt förskolan kan bidra till trivsel, utveckling och lärande. En tid efter introduktionen genomförs även ett uppföljningssamtal. 

Vi arbetar aktiv introduktion under tre dagar, vilket innebär:

 • Att ni vårdnadshavare är med på förskolan tillsammans med ert barn och gemensamt utforskar den nya miljön, lär känna barn och pedagoger, skapar trygghet och gemensamt förtroende.
 • Att ni vårdnadshavare ska få insyn i verksamheten och se hur en dag på förskolan kan se ut, få uppleva den utbildning och undervisning vi bedriver på Nyckelpigan.
 • Introduktionen kan se olika ut för varje barn, detta schema kan därför komma att ändras. Det sker i samråd mellan pedagog och vårdnadshavare. Vissa barn behöver mer tid beroende på tidigare erfarenheter och personlighet.

Förväntningar

Ni kan förvänta Er av oss:

 • Att ditt barn och du känner er välkomna till förskolan
 • Att ditt barn och du möts av vänlighet och respekt
 • Att vi arbetar för en trygg, trivsam och lärorik miljö
 • Att vi ständigt arbetar för att förbättra kvaliteten i vår verksamhet/utbildning och undervisning
 • Att vi ger varje barn uppmuntran i sin sociala utveckling
 • Att vi arbetar för god hälsa med näringsriktig kost och fysisk aktiv verksamhet med utevistelse varje dag
 • Att du bjuds in till utvecklingssamtal.
 • Att du bjuds in till informationsmöte och samverkansråd
 • Att information/kommunikation löpande sker via mail, hemsidan, TYRA appen och direktdialog
 • Att förskolan genomför kulturella aktiviteter såsom traditioner, biblioteksbesök, bokbussen kommer till förskolan, teaterbesök på förskolan och liknande
 • Att vi följer sekretesslagen GDPR.

Vi förväntar oss av Er:

 • Att alla barn och pedagoger möts av vänlighet och respekt
 • Att ditt barn har funktionella kläder och ombyten
 • Att du ger oss den information vi behöver för att ditt barn ska må bra
 • Att du vänder dig till pedagogerna om du undrar över något eller har synpunkter.
 • Att du aktivt tar del av den information du får från förskolan
 • Att ditt barn är hemma vid sjukdom, och respekterar vår policy gällande riktlinjer vid sjukdom
 • Att du följer schema - och kontraktstider, vänligen ring om du är försenad vid hämtning
 • Att du meddelar förskolan om någon annan än ni vårdnadshavare hämtar barnet
 • Att du medverkar med TYRA, vår kommunikations plattform
 • Att du hjälper oss att hålla grinden stängd, även med kedjan.
 • Att du respekterar mobilförbudet vid lämning och hämtning

 

Förskolans dagsrutiner

Förskolan öppnar idag 7:15 och stänger 17.15. 

 • Frukost serveras för de barn som önskar 7:15–7:30.
 • Fruktstund på fm.
 • Samling strax före lunch på respektive avdelning.
 • Pedagogisk lunch för avd. Lammet och Pingvinen 11.00 och för avd.  Duvan och Pandan 11.15, vila/återhämtning efter.
 • Mellanmål för avd. Lammet och Pingvinen 14:00 och för avd. Duvan och Pandan 14.15.

Undervisning samt utbildning sker i större och mindre grupp under dagen.