Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Föräldrasamverkan

En bra föräldrasamverkan är nödvändig för att förskolan skall fungera på ett tillfredsställande sätt.

Under inskolningen läggs grunden till föräldrakontakten. Vi önskar en öppen dialog med alla föräldrar. Föräldrasamverkans mål är att skapa kontinuitet och sammanhang i barnens liv. Föräldern är välkommen att delta i verksamheten under en dag eller del av dagen.

På förskolan har vi föräldrarsamverkansråd 3-4 gånger per år bestående av föräldrar, pedagoger och förskolechef som diskuterar olika ämnen.

Föräldramöte
Höstterminen inleds med ett informationsmöte på alla avdelningar om verksamheten. Även under vårterminen inbjuder vi till ett föräldramöte. Detta möte har skiftande innehåll t.ex.föreläsning av en inbjuden föreläsare gemensamt för hela förskolan.

Individuella utvecklingssamtal
De föräldrar vars barn är inskolade på Nyckelpigan erbjuds ett utvärderingssamtal en tid efter inskolningen.Förskolan erbjuder ALLA
föräldrar utvecklingssamtal under höstterminen men huvudsamtalet förläggs till vårterminen med individuell utvecklingsplan, portfoliopärm och intervju för alla barn. Däremot har förskolan utvecklingssamtal för alla "skolbarn" både höst-och vårtermin. Möjlighet för extrasamtal om det blir aktuellt finns alltid. För oss är den dagliga kontakten vid hämtning och lämning mycket viktig. Vi dokumenterar barnets lärande i portfoliopärmen där barnet, föräldrarna och pedagogen kan följa barnets utveckling.
Information om samtalens upplägg ges på höstens föräldramöte.

Obs! All personal har tystnadsplikt enligt sekretessbestämmelser.