Meny

Förskola och Hem

 Vi arbetar med föräldraaktiv introduktion under tre dagar, vilket innebär:

 • Att ert barn tillsammans med er skall få utforska den nya förskolan och alla nya situationer och känna trygghet och förtroende.
 • Att ni föräldrar/vårdnadshavare skall få så mycket insyn i verksamheten som möjligt och se hur en dag på förskolan kan se ut för ert barn.

Innan introduktionen tar förskolans pedagoger kontakt med er för att boka in ett introduktionssamtal. Syftet med introduktionssamtalet är att ni ska få berätta om ert barn och på vilket sätt förskolan kan bidra till att barnet trivs, lär och utvecklas på bästa sätt. En tid efter introduktionen genomförs även ett uppföljningssamtal.

Förväntningar

Vi förväntar oss av Er:

 •  Att alla barn och personal möts av vänlighet och respekt
 • Att ditt barn har funktionella kläder och ombyte
 • Att du ger oss den information vi behöver för att ditt barn ska må bra
 •  Att du vänder dig till pedagogerna om du undrar över något eller har synpunkter. Samt att vi inte talar över barnets huvud
 • Att du aktivt tar del av informationen du får från förskolan
 •  Att ditt barn är hemma vid sjukdom, och respekterar vår policy gällande riktlinjer vid sjukdom
 • Att du anmäler ditt barns frånvaro före kl 8.00 på morgonen
 •  Att du följer schema – och kontraktstider. Vänligen ring om du är försenad vid hämtning
 • Att du meddelar förskolan om någon annan än ni föräldrar/vårdandshavare hämtar barnet
 • Att du varje dag stryker ditt barn på närvarolistan i hallen vid lämning respektive hämtning
 • Att du hjälper oss att hålla grinden stängd, även med kedjan i ringen
 •  Att du respekterar mobilförbudet vid lämning och hämtning
 •  Att du är aktsam med bild/text i sociala medier

 

Ni kan förvänta Er av oss:

 • Att ditt barn och du känner er välkomna till förskolan
 • Att ditt barn och du möts av vänlighet och respekt
 •  Att vi arbetar för en trygg, trivsam och lärorik miljö
 •  Att vi ständigt arbetar för att förbättra kvaliteten i vår verksamhet
 •  Att vi vuxna stödjer barnen i deras sociala utveckling
 •  Att vi arbetar för god hälsa med näringsriktig kost och fysisk aktiv verksamhet med utevistelse varje dag
 • Att du bjuds in till utvecklingssamtal två gånger per år
 • Att du bjuds in till föräldramöte och samverkansråd
 •  Att information/kommunikation löpande sker via veckobrev, hemsidan, whiteboardtavla, kalender i hallen och direktdialog
 • Att förskolan genomför kulturella aktiviteter såsom biblioteksbesök, teaterbesök och liknande
 • Att vi följer sekretesslagen som innefattar både tystnadsplikt och anmälningsplikt