Meny

Duvan

På avdelningen Duvan är barnen mellan 3 - 5 år, för närvarande finns det 21 barn inskrivna. Vi som arbetar heter Jenny, Anette och Anjella.

Vår målsättning är att se barnen som kompetenta individer, med oss pedagoger som sunda vuxna gränssättare och uppmuntrare. Vi arbetar utifrån en modell tagen från boken ”Från JAG till VI”. Boken handlar om att arbeta ihop en barngrupp.

Från jag-grupp där alla barn är inriktade på sig själva och sitt, till en vi-grupp där barn fungerar tillsammans, tar hänsyn och delar med sig. Detta är en process från inskolning under hösten till slutet på vårterminen.

I modellen finns olika förslag på arbetsmetoder:
• Faddersystem. Träning att bli en god förebild, empati.
• Lägger stor vikt vid leken. Tid, möjlighet och närhet till oss pedagoger.
• Positiva attityder.
• Tydliga regler.
• Konfliktlösning och övning i kommunikation som skapar en social kompetens.Under ht-09 började vi att arbeta med ett nytt "verktyg".
Vi kallar det LIVSKUNSKAP och det handlar om våra känslor: glad, arg,ledsen,rädd och lugn- är de känslor vi jobbat med. Ex."det är bra att bli arg och få bekräftelse för det men det är inte bra att slåss!" Vi samarbetar med övriga förskolan i detta.

Hörnstenarna i vår verksamhet är:
• GLÄDJE
• TRYGGHET/TILLIT
• EMPATI
• KUNSKAP OCH KOMMUNIKATION

 En dag på Duvan
7.15 Förskolan öppnar
9.00 samling.
9.00 Utevistelse / Aktivitet
11.15 Lunch
12.00 Musik-och sagovila.
12.30 Lek ute/inne.
14.15 Mellanmål.
15.00 Lek ute/inne,
17.15 Förskolan stänger