Meny

Coronavirus

Vi följer utvecklingen noggrant och står i kontakt med Nacka kommun. Läs mer:

Tre saker är viktiga:

Att som vårdnadshavare hålla sig uppdaterad rörande direktiv från Folkhälsomyndigheten: www.folkhalsomyndigheten.se

Att barn och vårdnadshavare som återkommit från en resa i något riskområde (Kina, Sydkorea, Italien och Iran) eller som kommit i kontakt med någon som är smittad eller någon som misstänks smittad av coronaviruset, bör vara observant på reaktioner och överväga att vara hemma samt kontakta sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177.

Samma sak gäller för personal.

Att förskolan Nyckelpiga fortsätter med förebyggande åtgärder mot luftvägsinfektioner genom att samtala med barnen om:

-  Att inte röra vid ansiktet eller ögon.

-  Att tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten.

-   Att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk.

 

Vi ber er föräldrar att också respektera personalens bedömning och följa deras anvisningar, om och när de meddelar att de upptäckt att ert barn visar symtom på sjukdom.
 

Har ni vårdnadshavare frågor tala med: Rektor Yvonne 08-748 19 35
eller tf. Rektor Jenny 08-748 19 36

 

Lars Viper
Kyrkoherde Saltsjöbadens församling
08-748 19 11
lars.viper@svenskakyrkan.se