Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Bibelseminarier

Under våren finns tillfälle att vara med och samtala kring olika bibeltexter.

Underlaget för samtals- och studiearbete utgörs av kyrkoårets gudstjänsttexter. Vi studerar de närmast kommande söndagarnas texter - deras bakgrund, tillkomsthistoria, tolkning och deras funktion i kyrkans nuvarande tro och liv.

Vi värnar om en öppen, kamratlig och odogmatisk anda när vi träffas. Ibland får vi del av varandras livsberättelser och kan få uppleva hur meningsfullt det kan kännas när man samtalar om såväl små som stora livsfrågor.

Ledare är Claes-Otto Hammarlund.  Ingen anmälan, inga förkunskaper krävs.

 

VÅREN 2019

Torsdagar, ojämn vecka, 17/1 - 23/5, kl. 16.30-18.15, Saltsjöbadens församlingshem.