Foto: Kristina Johansson/Gustaf Hellsing

Bibeltextseminarier

Vad kan texter som är mer än två tusen år gamla ha för betydelse idag? Under hösten finns tillfälle att vara med och samtala kring olika bibeltexter. Ingen anmälan, inga förkunskaper krävs. Träffarna sker varannan gång i församlingshemmet och varannan gång digitalt.

Vad är skillnaden mellan att veta att jag finns och att tro att jag är skapad? Vad betyder det att vi i kyrkans gudstjänst läser ” jag tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare?” Martin Luther ger oss ju klart besked: "Jag tror att Gud har skapat mig och alla varelser ... " 

Den klassiska teologin kan ge bestämda svar på frågor om vad de kända texterna - i det här fallet den apostoliska trosbekännelsen - betyder. Luther samlade sina svar i Lilla katekesen (som finns i vår psalmbok). Man kan lära sig svaren utantill. Men vad har man då begripit?

Britt G Hallqvist diktar i psalm 411 ” Gud är gränslös i sin kärlek, i sin skaparfantasi. Fågelns dun och solens kärna är hans verk, och så är vi”.  Ja, vi finner att Gud är bortom alla våra beskrivningar. I bibeltexterna möter vi en Gud som är som en fader, en klippa, en herde och t.o.m. ett lamm. Varje bild leder tankarna i nya riktningar. Gud älskar och straffar, söker och vänder sig bort. Varje beskrivning väcker nya frågor. Också mystikens stillhet inför Gud, där orden tystnar och tanken får vila, kan skapa huvudbry.

Att studera bibeln är en central uppgift i en församlings liv och arbete. En av alla viktiga frågor är ju denna: Vad betyder det att kyrkan kallar bibeln ”Den heliga skrift” när så många uppgifter i texterna är orimliga eller klart felaktiga? I vårt bibeltextseminarium försöker vi att på ett enkelt och jordnära sätt gå bortom de färdiga svaren och med hjälp av varandras erfarenheter och med teologins metoder och begrepp utforska och förstå mer av kyrkans och kristendomens centrala texter och vad dessa kan ha för betydelse för oss själva, församlingen och samhället.

När jag nu inbjuder till höstens seminarier vill jag i stället betona FYSISK distans och PSYKOLOGISK närhet. Jag hade från början tänkt mig alla våra träffar ”digitalt” via Zoom, men jag har tänkt om. I stället gör vi så att vi varannan gång träffas i församlingshemmet och varannan gång digitalt.

Du inbjuds alltså härmed till den första träffen tisdagen den 6 oktober kl 10 – 12 i Gröna rummet i församlingshemmet. Där kan vi sitta utspridda med säkert avstånd. Vid den träffen kommer vi att både gå igenom höstens texter och höstens upplägg. Dessutom går vi igenom litet tekniska detaljer.

OBS! Kom gärna så exakt kl 10 du kan, och gå via Bergmanrummet direkt in i salen utan att hänga kläderna i vestibulen. Ta med ytterkläderna in till den plats du väljer. Undvik att gå nära andra.

Sedan kommer vi att ha bibeltextseminarium VARJE tisdag kl 10-12. Veckor med jämna nummer blir det digitalt via Zoom och veckor med ojämna nummer blir det i församlingshemmet.  Jämna veckor stannar vi alltså var och en hemma hos sig men ser och pratar med varandra via dator eller mobil/smartphone. Inför varje träff skickar jag ett mejl med länk att klicka på. Jag tror att det kommer att gå bra om vi hjälps åt.

Varma hälsningar och väl mött!
Claes-Otto Hammarlund
claes-otto.hammarlund@confidenta.se
Telefon (mobil) 070-5202121

Hösten 2020

6 okt                                         
Saltsjöbadens församlingshem

13 okt  
Online via zoom

20 okt
Saltsjöbadens församlingshem

27 okt 
Online via zoom                                                                                                                      

3 nov    
Saltsjöbadens församlingshem


10 nov                                                                                                                      
Online via zoom


17 nov                                  
Saltsjöbadens församlingshem

24 nov                                                                                                     
Online via zoom


1 dec                              
Saltsjöbadens församlingshem

8 dec                                                                                                 
Online via zoom

15 dec                                       
Saltsjöbadens församlingshem