Foto: Kristina Johansson/Gustaf Hellsing

Bibeltextseminarier

Vad kan texter som är mer än två tusen år gamla ha för betydelse idag? Under våren finns tillfälle att vara med och samtala kring olika bibeltexter. Ingen anmälan, inga förkunskaper krävs. Träffarna sker digitalt.

Vad är skillnaden mellan att veta att jag finns och att tro att jag är skapad? Vad betyder det att vi i kyrkans gudstjänst läser ” jag tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare?” Martin Luther ger oss ju klart besked: "Jag tror att Gud har skapat mig och alla varelser ... " 

Den klassiska teologin kan ge bestämda svar på frågor om vad de kända texterna - i det här fallet den apostoliska trosbekännelsen - betyder. Luther samlade sina svar i Lilla katekesen (som finns i vår psalmbok). Man kan lära sig svaren utantill. Men vad har man då begripit?

Britt G Hallqvist diktar i psalm 411 ” Gud är gränslös i sin kärlek, i sin skaparfantasi. Fågelns dun och solens kärna är hans verk, och så är vi”.  Ja, vi finner att Gud är bortom alla våra beskrivningar. I bibeltexterna möter vi en Gud som är som en fader, en klippa, en herde och t.o.m. ett lamm. Varje bild leder tankarna i nya riktningar. Gud älskar och straffar, söker och vänder sig bort. Varje beskrivning väcker nya frågor. Också mystikens stillhet inför Gud, där orden tystnar och tanken får vila, kan skapa huvudbry.

Att studera bibeln är en central uppgift i en församlings liv och arbete. En av alla viktiga frågor är ju denna: Vad betyder det att kyrkan kallar bibeln ”Den heliga skrift” när så många uppgifter i texterna är orimliga eller klart felaktiga? I vårt bibeltextseminarium försöker vi att på ett enkelt och jordnära sätt gå bortom de färdiga svaren och med hjälp av varandras erfarenheter och med teologins metoder och begrepp utforska och förstå mer av kyrkans och kristendomens centrala texter och vad dessa kan ha för betydelse för oss själva, församlingen och samhället.

Varma hälsningar och väl mött!
Claes-Otto Hammarlund
claes-otto.hammarlund@confidenta.se
Telefon (mobil) 070-5202121

våren 2021 - digitalt via Zoom

Varje tisdag kl 10.00-11.30, digitalt via Zoom. Inga speciella förkunskaper om Zoom krävs för att delta. Allt du behöver är en dator, surfplatta, eller smartphone.

 

Anmäl intresse till Claes-Otto Hammarlund så skickar han ett mejl med länk till bibeltextseminariet.

 

Start tisdag 19 januari