Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Bibeltextseminarier

Vad kan texter som är mer än två tusen år gamla ha för betydelse idag? Under hösten finns tillfälle att vara med och samtala kring olika bibeltexter. Ingen anmälan, inga förkunskaper krävs

Varannan torsdag anordnar vi öppna bibeltextseminarier i församlingshemmet under ledning av prästen Claes-Otto Hammarlund. Alla är välkomna och man behöver inte ha några förkunskaper för att kunna delta.

Under anspråkslösa former samtalar vi om bibeltexterna - deras historia samt deras mening, innehåll och betydelse i vårt eget och i vår församlings liv. Vi lyssnar till varandras frågor och synpunkter och delar erfarenheter och tankar omkring livets små och stora frågor. Som utgångspunkt har vi oftast den gångna och den kommande söndagens gudstjänsttexter. Ibland har vi särskilda fördjupningsseminarier, t.ex. i samband med vissa stora konserter, såsom Johannespassionen, eller vid särskilda kyrkliga högtider.

En viktig princip i vårt arbete har varit att behandla livsfrågorna på ett öppet, medmänskligt och odogmatiskt sätt. Ingen fråga är för stor eller för liten för att tas upp och inget ämne är tabu. Eftersom det är ett öppet seminarium växlar antalet deltagare. Oftast har det samlats mellan fem och tolv deltagare som deltagit i samtalet. 

Hösten 2019

Torsdagar, ojämna veckor, 12/9 - 5/12, kl. 17.00-18.45, Saltsjöbadens församlingshem.