Au Pair Café (Inställt)

Du som arbetar som Au Pair, kom till vårt lilla café  och träffa andra unga människor! If you are working as an Au Pair, visit our little café and meet other young people!

När/When:
Följande onsdagar kl 19.00:
-

The following Wednesdays at 19:00: 

-


I Församlingshemmet/ In the parish house.

Foto: Gudrun Braugenhardt

Frågor/Questions? 
Gudrun Braugenhardt tfn 717 89 89 el. 070-424 04 94; gudrun.braugenhardt@telia.com

Meddela gärna om du kommer. Please notify me if you are interested in attending.

Facebook
Gå med i facebookgruppen:
"Au Pairs Saltsjöbaden" 

Join us at Facebook
"Au Pairs Saltsjöbaden" 

Foto: Gudrun Braugenhardt