Beslut med anledning av Coronavirus

All verksamhet som direkt riktar sig till äldre, som är 70 år och mer, ställts in tills vidare i Saltsjöbadens församling. Gudstjänster ställs in tills vidare (gäller ej dop, vigslar och begravningar). Begravningar och dop flyttas från Skogsö till Uppenbarelsekyrkan. Mitt i allt det som sker vill Saltsjöbadens församling vara ett stöd och en hjälp.

Saltsjöbadens församling följer händelseutvecklingen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läget är mycket allvarligt i Stockholms län. Coronavirusets utbredning föranleder svåra beslut. Många känner oro och ovisshet. En stor grupp människor uppmanas leva isolerade från familj och vänner.

Saltsjöbadens församling vill så långt som möjligt skydda våra medlemmar och särskilt högriskgrupper. Församling följer utvecklingen dag för dag och vill medverka till att minska smittspridningen.

Därför har all verksamhet som direkt riktar sig till äldre, som är 70 år och mer, ställts in tills vidare i Saltsjöbadens församling. Istället deltar församlingen i att samordna assistens med matinköp. Övriga verksamheter kommer också att ske med stor försiktighet, för att så långt möjligt undvika smittspridning.

* Biskop Andreas har beslutat om följande direktiv, att alla gudstjänster ställs in från och med 2 april i Stockholms stift. Detta gäller dock inte dop, vigslar och begravningar.

* Gudstjänster såsom begravningar och dop flyttas från Skogsö till Uppenbarelsekyrkan.

* I samband med dop och begravning bör ett begränsat antal personer delta och personer som tillhör högriskgrupper eller är 70 år och äldre bör avstå från att närvara. Ett alternativ är att flytta gudstjänsten utomhus efter samråd mellan präst och anhöriga.

* Samma restriktioner gäller för borgerliga akter i församlingshemmet.

Mitt i allt det som sker vill Saltsjöbadens församling vara ett stöd och en hjälp. Uppenbarelsekyrkan och Skogsö kapell är öppna dagtid. Präster finns tillgängliga för samtal. Bönen är till hjälp var vi än befinner oss. En psalmvers jag många gånger stannat upp inför är psalmen 205 i Den svenska psalmboken:

Vila i din väntan. Stilla mötet sker.
All din stora längtan Herren hör och ser.
Våga vänta tryggt: snart har dagen grytt.
Våren visar vägen: Gud gör allting nytt.
Genom din ångest, när allt är svårt,
delar Gud din smärta och all din gråt.

Lars Viper                                               
kyrkoherde                            

Om du vill prata
Rapporterna om coronaviruset gör många av oss oroliga och vi kan bli både rädda och osäkra. Det är fullt naturligt att känna sig orolig och vi finns här för dig precis som vanligt så kontakta oss gärna om du vill prata och få stöd.

Präster i Saltsjöbadens församling:

Lars Viper

Lars Viper

Saltsjöbadens församling

Kyrkoherde

Carina Nilsson

Carina Nilsson

Saltsjöbadens församling

Präst

Karin Aldén

Karin Aldén

Saltsjöbadens församling

Präst

Mer om Karin Aldén

Föräldraledig till och med 31 december 2021

Om dessa råd

Dessa råd kommer att uppdateras i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och rekommendationer som kan komma att utfärdas av Stockholms stift eller Svenska kyrkan på nationell nivå.