Meny

Andrum

Ett tillfälle att fylla på med hopp och mening.

NYHET! För att bidra till existentiell hälsa prövar vi en ny verksamhet i höst. En möjlighet att mitt i vardagen fylla på sitt inre och bryta mönstret av ensamhet och tristess.


Ingen kan garantera att smitta inte sprids, men vi gör allt vi kan för att undvika smitta genom att hålla stora avstånd mellan oss, ha handsprit tillgänglig och vara ett begränsat antal deltagare i vårt största rum, som dessutom är vårt vackraste och mest helande rum: Uppenbarelsekyrkan.

Hösten 2020

Hopp och mening i dikt och musik
15 september kl. 12.00 -13.00 (sista anmälan 14 september)
16 september 14.00 – 15.00 (sista anmälan 15 september)
17 september kl. 10.00 – 11.00 (sista anmälan 16 september)

Medverkande: Carina Nilsson, präst och Katja Själander, musiker

Anmälan till ett av tre tillfällen via samtal till Församlingsexpeditionen tel. 08-748 19 00 eller sms 070-545 06 48 eller mail carina.c.nilsson@svenskakyrkan.se
Uppge namn och telefonnummer så att vi kan bekräfta din anmälan.

 

Du vet väl om att du är värdefull!
Vi firar FN 75 år
12/10 12.00 – 13.00
13/10 14.00 – 15.00
14/10 10.30 - 11.30

Medverkande: Carina Nilsson och Katja Själander musiker

 

Anmälan till ett av tre tillfällen via samtal till Församlingsexpeditionen tel. 08-748 19 00 eller sms 070-545 06 48 eller mail carina.c.nilsson@svenskakyrkan.se
Uppge namn och telefonnummer så att vi kan bekräfta din anmälan.

 

Ett svenskt helgon och Roms märkligaste kvinna 
Vi låter oss inspireras av Elisabeth Hesselblad, flickan från Falun som helgonförklarades i Rom 2016​ 
17/11 12.00 – 13.00
18/11 14.00 – 15.00
19/11 10.00 – 11.00

Medverkande: Carina Nilsson, präst

 

Anmälan till ett av tre tillfällen via samtal till Församlingsexpeditionen tel. 08-748 19 00 eller sms 070-545 06 48 eller mail carina.c.nilsson@svenskakyrkan.se
Uppge namn och telefonnummer så att vi kan bekräfta din anmälan.

 

Julens budskap i ord och ton

8/12 12.00 – 13.00
9/12 14.00 – 15.00
10/12 10.00 – 11.00

Medverkande: Carina Nilsson präst och Katja Själander musiker

 

Anmälan till ett av tre tillfällen via samtal till Församlingsexpeditionen tel. 08-748 19 00 eller sms 070-545 06 48 eller mail carina.c.nilsson@svenskakyrkan.se
Uppge namn och telefonnummer så att vi kan bekräfta din anmälan.