Foto: Arne Hyckenberg

Andrum (Inställt)

Ett tillfälle att fylla på med hopp och mening.

NYHET! För att bidra till existentiell hälsa prövar vi en ny verksamhet i höst. En möjlighet att mitt i vardagen fylla på sitt inre och bryta mönstret av ensamhet och tristess.


Ingen kan garantera att smitta inte sprids, men vi gör allt vi kan för att undvika smitta genom att hålla stora avstånd mellan oss, ha handsprit tillgänglig och vara ett begränsat antal deltagare i vårt största rum, som dessutom är vårt vackraste och mest helande rum: Uppenbarelsekyrkan.