Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tro och liv

Öppna samtal om livet och tron.

Gruppen Tro och liv träffas varje tisdageftermiddag kl 13.30-15.00 i Säby församlingshem. Över en enkel fika pratar vi om livet i stort och smått, och den kristna tron. Ingen anmälan behövs, du är välkommen!