Två gudstjänster den 11 oktober

Nyhet Publicerad

Nu utökar vi gudstjänsterna den 11 oktober så att alla ska få plats!

Söndag den 11 oktober utökar vi gudstjänsterna så att alla ska få plats och ha möjlighet att gå i gudstjänst.

11.00 FAMILJEGUDSTJÄNST I SALEMS KYRKA
Med Lennart Marklund, präst och Roy Olofsson, kantor och körledare. Diskantkören medverkar. Efter gudstjänsten serveras kyrkkaffe utomhus. Kollekten går till Sveriges kyrkosångsförbund.

12.30 TACKSÄGELSEMÄSSA I SALEMS KYRKA
Under mässan får vi stanna upp och lyfta blicken inför det vi har att tacka för – de små självklarheter som vi inte alltid ser i vår vardag. Med Lennart Marklund, präst och Roy Olofsson, kantor. Efter tacksägelsemässan serveras kyrkkaffe utomhus. Kollekten går till Sveriges kyrkosångsförbund.