En person med säkerhetslina står på taket till Salems kyrka. Halva taket är mycket mörkare än resten.

Nytjärade kyrkor

Nyhet Publicerad

Nu är församlingens kyrkor och klockstaplar nytjärade och fina!

Har du kanske sett två personer som har klättrat runt på kyrkornas tak? Då har du fått se när taken har blivit tjärade.

Under sommaren har Salems kyrka och Säby kyrka samt klockstaplarna vid Säby begravningsplats och Säby kyrka blivit nytjärade. Vart femte år tjäras taken för att kunna stå emot vädrets makter och hållas fina år efter år. Tjäran fungerar som en impregnering av träet. Tjäran suger in i virket och håller ihop fibrerna så att fuktupptagningen begränsas och ytorna blir vatten-avvisande.

Underhåll såsom tjärning av kyrkor och klockstaplar bekostas av Salems församling. Att kyrkorna kan tjäras och fortsätta hållas fina är alltså tack vare dig som medlem i Svenska kyrkan.