Med anledning av händelserna i Salems kommun under veckan

Nyhet Publicerad

Den senaste veckan har skakat om oss som på olika vis finns i Salems kommun.

En incident skedde utanför fritidsgården efter stängning förra veckan och i Salems centrum begicks två allvarliga brott i dagarna; ett försök till personrån samt ett försök till butiksrån. Även i Rönninge skedde ett personrån. Dessutom har en rad bostadsinbrott nyligen skett.

Jag vet att det är många som är skärrade och känner en oro inför framtiden och samhällets utveckling.

Det är förståeligt.

Men i tider av oro får vi inte låta rädslan ta över handen. Det är viktigt att vi håller fast tron på det goda och tillsammans försöker verka för ett samhälle buret av kärlek och medmänsklighet.

Som kyrka är vi vana att möta krisen och vara ett stöd då någon förlorar fotfästet för en stund.

Vi som församling finns för dig som känner att du behöver stöd, framtidshopp eller prata om det som skett i kommunen den senaste tiden. Du är alltid välkommen att kontakta oss för att boka ett samtal eller komma förbi församlingshemmet för en kaffe och en stunds samvaro.

Måndag 21/1 mellan 12.00 och 14.00 kan du träffa oss i Salems centrum.
Vi finns för dig!

”Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det.” Joh 1:5

 

Jennie Wall
Kyrkoherde