Foto: Anna Björkdahl

Högmässa i Salems kyrka

Nyhet Publicerad

Söndagens mässor kommer att firas i Salems kyrka tills vidare

På grund av fortsatta restriktioner kommer högmässan i Salems församling fortsatt att firas i Salems kyrka. 

Allas vår förhoppning var att restriktionerna i och med Corona skulle ha lättat i dagsläget, men även om utvecklingen går åt rätt håll är så tyvärr inte fallet.

Därför behöver vi  hålla fast vid myndigheternas rekommendationer och regelverk och fortsatt fira vår högmässa  Salems kyrka med ett maxantal om 50 deltagare. Efter högmässan finns möjlighet till enskild nattvardsgång och ljuständning.   

Det var omkring fem tusen män. Men han sade till lärjungarna: ”Låt dem slå sig ner i grupper om femtio.”  Luk 9:14