Meny

Gällande uthyrning av kyrkorna i Salems församling

Till dig som önskar hålla förrättning i annan kyrkas ordning i någon av församlingens kyrkor

Gällande uthyrning av kyrkorna i Salems församling fr.o.m. 1/9 2018

Församlingens kyrkorum är heliga rum för gudstjänst och bön och skall nyttjas för dessa ändamål. Salems församlings uppgift är i huvudsak inte att distribuera lokaler för privatpersoner eller för andra gruppers verksamhet.

Detta gör att inga långtidsuthyrningar av kyrkorna tillåts. Dels för att detta ställer allt för höga krav på praktisk kännedom om lokalernas beskaffenhet. Församlingen har i dagsläget inte möjlighet att ha bemanning under externa aktörers verksamheter. Dels för att otydlighet kring avsändare kan uppstå om återkommande verksamheter, i andras regi, förekommer i församlingens lokaler.

För kyrkliga handlingar gäller de för tillfället fastställda tiderna för kyrkliga handlingar om inte synnerligen särskilda skäl föreligger.
De kyrkliga handlingarna sker i Svenska kyrkans ordning, alternativt enligt någon av Svenska kyrkans samarbetskyrkors ordningar. Dock kan de kyrkliga handlingarna ske i samverkan med präster från andra samfund. Som medlem i Svenska kyrkan har man dock möjlighet ha egen präst.
Undantagsvis kan kyrkliga handlingar enligt annan ordning ske för ickemedlemmar. Då betalas en avgift á 5500:- för hyra av kyrkan. Dock sker detta enbart på de tider som är fastställda för kyrkliga handlingar.

Övriga organisationer som vill boka kyrkans för olika samlingar (tex scouter/skolor/äldreföreningar) kan göra så, men då ”ingår” präst som ansvarar för samlingens utformande.

 

Jennie Wall

Kyrkoherde Salems församling