Foto: Kristin Lidell/Ikon

Enskild nattvard

Nyhet Publicerad Ändrad

Nu har du möjlighet att ta emot nattvard enskilt efter söndagarnas gudstjänster.

I dagsläget finns restriktioner som gör att vi inte kan fira gudstjänst på vanligt sätt. Då alla inte kan fira gemensam gudstjänst på plats finns nu möjlighet till enskild nattvard i kyrkan efter högmässan.

Nattvarden firas i vanlig ordning i högmässan men från och med 7 juni är kyrkan öppen för nattvard även efter högmässan. Detta för att möjliggöra för personer som inte är med vid den ordinarie gudstjänsten att få ta emot nattvard.

Om du vill kan du hemma förbereda dig genom att läsa söndagens textNedan finns en ordning för hur det kommer att gå till.

Enskild nattvardsgång

Beredelse

Präst: I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn
Prästen ber Dagens bön och delar något ur dagens texter.

F: Gud du känner och älskar oss alla.
Du vet att vi har syndat.
Vi har inte gjort det du vill att vi ska göra.
Förlåt oss för Jesu Kristi skull

Präst: Gud, som är oändlig i sin kärlek
älskar dig, befriar dig och förlåter dig.
I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn.

Utdelande

Prästen delar ut nattvarden
Präst: Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utgjutet.

Sändning

Präst: Vi har tagit emot vår Herre Jesus Kristus. Han bevare oss till evigt liv. Gud, tack för att vi får möta dig i bröd och vin och att vi får vara hoppets tecken i världen. Gå i Herrens frid.

Förbön

Vid ljusbäraren finns möjlighet till bön och ljuständning. Var gärna med i vår bönegemenskap genom att be.