Meny

Corona- och influensavirus

Med anledning av den höga smittorisken väljer Svenska kyrkan i Salem i dagsläget att både ställa in, ställa om och ställa upp. Här kan du läsa om hur gudstjänster och verksamheter påverkas.

Denna sida uppdateras kontinuerligt. Senast uppdaterad 22 juni 15.00.

Vi befinner oss på många vis i en unik situation då vi drabbats av Covid-19 pandemin och stor oro och villrådighet råder. Vi får lyssna till myndigheternas direktiv och försöka se hoppfullt på den svåra situation som vi befinner oss i just nu.
 
Smittorisken bedöms som hög och Svenska kyrkan i Salem följer myndigheternas riktlinjer. Därför uppmanar vi dig som känner dig hängig eller om du tillhör någon av riskgrupperna att stanna hemma. Vi uppmanar också personer över 70 år att begränsa sina sociala kontakter och undvika folksamlingar i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendation.
 
I dagsläget väljer vi att:

  • undvika handslag och kramar i alla våra verksamheter.  Detta även i samband med gudstjänsters fridshälsning. Istället kan man hälsa genom att lägga handen på hjärtat.

  • fira nattvarden genom att endast ta emot brödet, vilket ses som en fullvärdig nattvard.

  • påminna alla om extra god handhygien genom handtvätt, inte minst vid distribuerandet av nattvarden.

  • under denna period endast ha enklare servering i samband med våra verksamheter så att färre kommer i kontakt med livsmedel.

  • Söndagens gudstjänster flyttar till Salems kyrka som är större och gör det möjligt för gudstjänstbesökare att sitta mer utspritt.

För den som är ensam och/eller känner oro kommer vi under denna period att erbjuda telefonsamtal med präst eller diakon tisdag-fredag 13.30–15.00. Numret är 070-618 39 19. OBS! Den extrainsatta telefontiden har uppehåll 22/6–5/7 men är du ensam och/eller känner oro kan du alltid ringa till församlingen. Ring till kansliet, 070-618 39 19 (telefontid: helgfri vardag 9.00–12.00), så förmedlar de kontakten vidare till tjänstgörande präst/diakon. Under kvälls- och nattetid finns jourhavande präst tillgänglig, ring 112 och fråga efter jourhavande präst. 

I samband med att gymnasieskolor håller distansundervisning kommer fler barn än vanligt att vara hemma. När flera i familjen är hemma samtidigt kan det bli svårare att finna studiero. Därför vill vi påminna om att cafeterian i Säby kyrka och församlingshem är öppen, där finns vuxenstöd och fri lunch.

Säby kyrka och församlingshem (i Salems centrum) är öppet för besök: Tisdag–fredag 09.00–15.00. Varje dag kl. 13.00 hålls en enkel andakt.

Mycket få av oss har tidigare upplevt en situation som denna och det är utmanande. Men scenarios som detta har funnits i kyrkans historia flertalet gånger och kyrkan har stått fast och kvar.

Så måste vi också göra.
Jag är övertygad om att vi kommer att klara det.

Med önskan om Guds välsignelse,
Jennie Wall
Kyrkoherde Salems församling