Foto: Maria Svensk/Ikon

Kommande bibeltext

Kyrkoåret är kyrkans egen kalender. Den börjar första söndagen i advent och slutar med domssöndagen. Varje söndag och helgdag under kyrkoåret har sitt namn, sitt tema, sina bibeltexter och färger. Här kan du läsa om tema och bibeltexter inför kommande kyrkliga helgdag.

Små bebisfötter i en vuxen hand.

Tankar inför helgen – en blogg där präster funderar utifrån söndagens texter

Jesus ger oss en liknelse om en liten dam med några mynt. Det står inget om hon sparar till något eller om hon behöver dem för att överleva. Läs Tankar inför helgen med prästen Catharina.