Foto: Gustaf Hellsing

Kollekter 2021

Kollekt är alltid en frivillig gåva – en gåva från den som kan avstå till den som behöver. Varje söndag tar vi upp kollekt i gudstjänsten. En gåva till ett särskilt ändamål. Här kam du se vart pengarna går 2021.

Kollektgåvor kan antingen skänkas kontant eller via Swish-nummer 123 213 77 35. Skriv kollekt+datum som meddelande. Tack för din gåva, din gåva behövs och gör skillnad!

JANUARI

1 januari Nyårsdagen: Hela människan (F).
3 januari Söndagen efter nyår: Församlingens diakoni (F).
6 januari Trettondedag jul: Act Svenska kyrkan (R).
10 januari Första söndagen efter Trettondedagen: Flyktingarbete i Strängnäs stift (S).
17 januari Andra söndagen efter Trettondedagen: Svenska Bibelsällskapet (R).
24 januari Tredje söndagen efter Trettondedagen: Act Coronakrisen (F).
31 januari Septuagesima: Svenska Kyrkans Unga (R).

FEBRUARI

7 februari Kyndelsmässodagen: Strängnäs stifts kyrkosångsförbund (S).
14 februari Fastlagssöndagen: Act Svenska kyrkan (R).
21 februari Första söndagen i fastan: Församlingens diakoni (F).
28 februari Andra söndagen i fastan: Svenska Kyrkans Unga i Strängnäs stift (S).

MARS

7 mars Tredje söndagen i fastan: Act Svenska kyrkan (R).
14 mars Midfastosöndagen: Act Svältkatastrof i östra Afrika (F).
21 mars 3 Jungfru Marie bebådelsedag: Svenska Kyrkans Unga 50 %, Sveriges kyrkosångsförbund 50 % (R)
28 mars Palmsöndagen: Act Svenska kyrkan (R).

APRIL

2 april Långfredagen: Talita (F).
4 april Påskdagen: Stiftsgården Stjärnholm (S).
5 april Annandag påsk: Act Svenska kyrkan (R).
11 april Andra söndagen i påsktiden: Act krisförebyggande klimatarbete (F).
18 april Tredje söndagen i påsktiden: Evangeliska fosterlandsstiftelsen EFS (R).
25 april Fjärde söndagen i påsktiden: Församlingens diakoni (F).

MAJ

2 maj Femte söndagen i påsktiden: Sveriges kristna råd (R).
9 maj Bönsöndagen: Vänstiftsarbete i Strängnäs stift (S).
13 maj Kristi himmelsfärds dag: Svenska kyrkans unga 50 %, Salt, barn och unga i EFS 50 % (R).
16 maj Söndagen före pingst: Act Coronakrisen (F).
23 maj Pingstdagen: SIRA-skolan i Betlehem (F).
24 maj Annandag pingst: Församlingens diakoni (F).
30 maj Heliga Trefaldighets dag: Act Svenska kyrkan (R).

JUNI

6 juni Första söndagen efter Trefaldighet: S:t lukas lokala föreningar i Strängnäs stift (S).

13 juni Andra söndagen efter Trefaldighet: Act Coronakrisen (F).
20 juni Tredje söndagen efter Trefaldighet: Act Svenska kyrkan (R).
26 juni Midsommardagen: Krisförebyggande klimatarbete (F).
27 juni Johannes Döparens dag: Församlingens diakoni (F).

JULI

4 juli Apostladagen: Act Svenska kyrkan (R).
11 juli Sjätte söndagen efter Trefaldighet: Svältkatastrof i östra Afrika (F).
18 juli Kristi förklarings dag: Svenska kyrkan i utlandet (R).
25 juli Åttonde söndagen efter Trefaldighet: SIRA-skolan i Betlehem (F).

AUGUSTI

1 augusti Nionde söndagen efter Trefaldighet: Talita (F).
8 augusti Tionde söndagen efter Trefaldighet: Act Svenska kyrkan (R).
15 augusti Elfte söndagen efter Trefaldighet: Församlingens diakoni (F).
22 augusti Tolfte söndagen efter Trefaldighet: Stiftsgården Stjärnholm (S).
29 augusti Trettonde söndagen efter Trefaldighet: Diakoniinstitutioonerna (R).

SEPTEMBER

5 september Fjortonde söndagen efter Trefaldighet: Ekumeniskt arbete, Konferensen för europeiska kyrkor (R).
12 september Femtonde söndagen efter Trefaldighet: Act Krisförebyggande klimatarbete (F)
19 september Sextonde söndagen efter Trefaldighet: Hela människan (R).
26 september Sjuttonde söndagen efter Trefaldighet: Församlingens diakoni (F).

 OKTOBER

3 oktober Den heliga Mikaels dag: Svenska kyrkan i utlandet (R).
10 oktober Tacksägelsedagen: Sveriges Kyrkosångsförbund (R)
17 oktober Tjugonde söndagen efter Trefaldighet: Svenska Kyrkans Unga i Strängnäs stift (S).
24 oktober Tjugoförsta söndagen efter Trefaldighet: Asylrättscentrum (R).
31 oktober Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet: Svältkatastrof i östra Afrika (F).

NOVEMBER                                              

6 november Alla helgons dag: Svenska kyrkan i utlandet (R).
7 november Söndagen efter alla helgons dag: Hela människan (F).
14 november Söndagen före domssöndagen: Act Svenska kyrkan (R).
21 november Domssöndagen: Talita (F).
28 november Första söndagen i advent: Act Svenska kyrkan (R).

DECEMBER

5 december Andra söndagen i advent: Vänstiftsarbete i Strängnäs stift (S).
12 december Tredje söndagen i advent: Svenska Kyrkans Unga (R).
19 december Fjärde söndagen i advent: Act Svenska kyrkan (R)
25 december Juldagen: Act Svenska kyrkan (S)
26 december Annandag jul: Act Svenska kyrkan (R)