Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kollekter 2019

Varje söndag tar vi upp kollekt i gudstjänsten. En gåva till ett särskilt ändamål. Se vart pengarna går 2019.

 JANUARI

1 januari Nyårsdagen: Siraskolan i Betlehem (F)

6 januari Trettondedag jul: Svenska kyrkans internationella arbete (R)

13 januari 1 söndagen efter trettondedagen: Flyktingarbete i Strängnäs stift (S)

20 januari 2 söndagen efter trettondedagen: Svenska Bibelsällskapet (R)

27 januari 3 söndagen efter trettondedagen: Församlingens diakoni (F)


FEBRUARI

3 februari Kyndelsmässodagen: Strängnäs stifts kyrkosångsförbund (S)

10 februari 5 söndagen efter trettondedagen: Svenska Kyrkans Unga (R)

17 februari Septuagesima: Svenska Bibelsällskapet (F)

24 februari Sexagesima: Evangeliska fosterlandsstiftelsen, EFS (R)


MARS

3 mars Fastlagssöndgaen: Svenska kyrkans internationella arbete (R)

10 mars 1 söndagen i fastan: Svenska Kyrkans Unga i Strängnäs stift (S)

17 mars 2 söndagen i fastan: Gatubarn i Filippinerna (F)

24 mars Jungfru Marie bebådelsedag: Svenska Kyrkans Unga 50 %, Sveriges kyrkosångsförbund 50 % (R)

31 mars Midfastosöndagen: Svenska kyrkans internationella arbete (R)


APRIL

7 april 5 söndagen i fastan: Utsatta barn i Centralamerika (F)

14 april Palmsöndagen: Svenska kyrkans internationella arbete (R)

19 april Långfredagen: Församlingens diakoni (F)

21 april Påskdagen: Stiftsgården Stjärnholm (S)

22 april Annandag påsk: Svenska kyrkans internationella arbete (R)

28 april 2 söndagen i påsktiden: Trädplantering i Etiopien (F)


MAJ

5 maj 3 söndagen i påsktiden: Siraskolan i Betlehem (F)

12 maj 4 söndagen i påsktiden: Sveriges Kristna Råd (R)

19 maj 5 söndagen i påsktiden: Svenska Kyrkans Unga 50%, Salt, barn och unga i EFS 50 % (R)

26 maj Bönsöndagen: Utsatta barn i Centralamerika (F)

30 maj Kristi himmelsfärds dag: Trädplantering i Etiopien (F)


JUNI         

2 juni Söndagen före pingst: S:t Lukas lokala föreningar i Strängnäs stift (S)

9 juni Pingstdagen: Församlingens diakoni (F)

10 juni Annandag pingst: Hela människan(F)

16 juni Heliga Trefaldighets dag: ACT Svenska kyrkan (R)

22 juni Midsommardagen: Trädplantering i Etiopien (F)

23 juni Johannes Döparens dag: Församlingens diakoni (F)

30 juni 2 söndagen efter trefaldighet: ACT Svenska kyrkan (R)


JULI

7 juli 3 söndagen efter trefaldighet: Församlingens diakoni (F)

14 juli 4 söndagen efter trefaldighet: Hela människan (F)

21 juli Apostladagen: ACT Svenska kyrkan (R)

28 juli 6 söndagen efter trefaldighet: Trädplantering i Etiopien (F)


AUGUSTI

4 augusti Kristi förklarings dag: Svenska kyrkan i utlandet (R)

11 augusti 8 söndagen efter trefaldighet: Församlingens diakoni (F)

18 augusti 9 söndagen efter trefaldighet: ACT Svenska kyrkan (R)

25 augusti 10 söndagen efter trefaldighet: Gatubarn i Filippinerna (F)


SEPTEMBER

1 september 11 söndagen efter trefaldighet: Hela Människan (R)

8 september 12 söndagen efter trefaldighet: Stiftsgården Stjärnholm (S)

15 september 13 söndagen efter trefaldighet: Diakoniinstitutionerna (R)

22 september 14 söndagen efter trefaldighet: Ekumeniskt arbete, Europeiska kyrkokonferensen (KEK) (R)

29 september Den helige Mikaels dag: Svenska kyrkan i utlandet (R)


OKTOBER

6 oktober 16 söndagen efter trefaldighet: Gatubarn i Filippinerna (F)

13 oktober Tacksägelsedagen: Sveriges Kyrkosångsförbund (R)

20 oktober 18 söndagen efter trefaldighet: Siraskolan i Betlehem (F)

27 oktober 19 söndagen efter trefaldighet: Svenska Kyrkans Unga i Strängnäs stift (S)


NOVEMBER                                              

2 november Alla helgons dag: Svenska kyrkan i utlandet (R)

3 november Söndagen efter alla helgons dag: Vänstiftsarbete i Strängnäs stift (S) 

10 november 21 söndagen efter trefaldighet: Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar (R)

17 november Söndagen före domssöndagen: ACT Svenska kyrkan (R)

24 november Domssöndagen: ACT Svenska kyrkan (S)


DECEMBER

1 december 1 söndagen i advent: ACT Svenska kyrkan (R)

8 december 2 söndagen i advent: Utsatta barn i Centralamerika (F)

15 december 3 söndagen i advent: Svenska Kyrkans Unga (R)

22 december 4 söndagen i advent: ACT Svenska kyrkan (R)

25 december Juldagen: ACT Svenska kyrkan (R)

26 december Annandag jul: Hela människan (F)

30 december Söndagen efter jul: ACT Svenska kyrkan (R)