Foto: Gustaf Hellsing

Kollekter 2020

Varje söndag tar vi upp kollekt i gudstjänsten. En gåva till ett särskilt ändamål. Se vart pengarna går 2020.

JANUARI

1 januari Nyårsdagen: Siraskolan i Betlehem (F)

5 januari Söndagen efter nyår: Församlingens diakoni (F)

6 januari Trettondedag jul: Act Svenska kyrkan (R)

12 januari 1 söndagen efter trettondedagen: Flyktingarbete i Strängnäs stift (S)

19 januari 2 söndagen efter trettondedagen: Svenska Bibelsällskapet (R)

26 januari 3 söndagen efter trettondedagen: Krisförebyggande klimatarbete (F)


FEBRUARI

2 februari Kyndelsmässodagen: Strängnäs stifts kyrkosångsförbund (S)

9 februari Septuagesima: Svenska Kyrkans Unga (R)

16 februari Sexagesima: Utbildning och skolgång i Egypten (F)

23 februari Fastlagssöndagen: Act Svenska kyrkan (R)


MARS

1 mars 1 söndagen i fastan: Församlingens diakoni (F)

8 mars 2 söndagen i fastan: Svenska Kyrkans Unga i Strängnäs stift (S)

15 mars 3 söndagen i fastan: Act Svenska kyrkan (R)

22 mars Jungfru Marie bebådelsedag: Svenska Kyrkans Unga 50 %, Sveriges kyrkosångsförbund 50 % (R)

29 mars 5 söndagen i fastan: Krisförebyggande klimatarbete (F)


APRIL

5 april Palmsöndagen: Act Svenska kyrkan (R)

10 april Långfredagen: Hela människan (F)

12 april Påskdagen: Stiftsgården Stjärnholm (S)

13 april Annandag påsk: Act Svenska kyrkan (R)

19 april 2 söndagen i påsktiden: Krisförebyggande klimatarbete (F)

26 april 3 söndagen i påsktiden: Evangeliska fosterlandsstiftelsen EFS (R)


MAJ

3 maj 4 söndagen i påsktiden: Siraskolan i Betlehem (F)

10 maj 5 söndagen i påsktiden: Sveriges Kristna Råd (R)

17 maj Bönsöndagen: Svältkatastrof i östra Afrika (F)

21 maj Kristi himmelsfärds dag: Svenska kyrkans unga 50 %, Salt, barn och unga i EFS 50 % (R)

24 maj Söndagen före pingst: Vänstiftsarbete i Strängnäs stift (S)

31 maj Pingstdagen: S:t Lukas lokala föreningar i Strängnäs stift (S)


JUNI         

1 juni Annandag pingst: Församlingens diakoni (F)

7 juni Heliga Trefaldighets dag: Act Svenska kyrkan (R)

14 juni Första söndagen efter trefaldighet: Utbildning och skolgång i Egypten (F)

20 juni Midsommardagen: Krisförebyggande klimatarbete (F)

21 juni Johannes Döparens dag: Svältkatastrof i östra Afrika (F)

28 juni Tredje söndagen efter trefaldighet: Act Svenska kyrkan (R)


JULI

5 juli 4 söndagen efter trefaldighet: Hela människan (F)

12 juli Apostladagen: ACT Svenska kyrkan (R)

19 juli 6 söndagen efter trefaldighet: Svältkatastrof i östra Afrika (F)

26 juli Kristi förklarings dag: Svenska kyrkan i utlandet (R)


AUGUSTI

2 augusti 8 söndagen efter trefaldighet: Församlingens diakoni (F)

9 augusti 9 söndagen efter trefaldighet: Krisförebyggande klimatarbete (F)

16 augusti 10 söndagen efter trefaldighet: Act Svenska kyrkan (R)

23 augusti 11 söndagen efter trefaldighet: Hela människan (F)

30 augusti 12 söndagen efter trefaldighet: Stiftsgården Stjärnholm (S)


SEPTEMBER

5 september 13 söndagen efter trefaldighet: Diakoniinstitutionerna (R)

13 september 14 söndagen efter trefaldighet: Ekumeniskt arbete, Kyrkornas världsråd (KV) (R)

20 september 15 söndagen efter trefaldighet: Svältkatastrof i östra Afrika (F)

27 september 16 söndagen efter trefaldighet: Hela människan (F)


OKTOBER

4 oktober Den heliga Mikaels dag: Svenska kyrkan i utlandet (R)

11 oktober Tacksägelsedagen: Sveriges Kyrkosångsförbund (R)

18 oktober 19 söndagen efter trefaldighet: Församlingens diakoni (F)

25 oktober 20 söndagen efter trefaldighet: Svenska Kyrkans Unga i Strängnäs stift (S)

31 oktober Alla helgons dag: Svenska kyrkan i utlandet (R)


NOVEMBER                                              

1 november Söndagen efter alla helgons dag: Utbildning och skolgång i Egypten (F)

8 november 22 söndagen efter trefaldighet: Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar (R)

15 november Söndagen före domssöndagen: Act Svenska kyrkan (R)

22 november Domssöndagen: Hela människan (F)

29 november 1 söndagen i advent: Act Svenska kyrkan (R)


DECEMBER

6 december 2 söndagen i advent: Vänstiftsarbete i Strängnäs stift (S)

13 december 3 söndagen i advent: Svenska Kyrkans Unga (R)

20 december 4 söndagen i advent: Act Svenska kyrkan (R)

25 december Juldagen: Act Svenska kyrkan (S)

26 december Annandag jul: Act Svenska kyrkan (R)

27 december Söndagen efter jul: Hela människan (F)