Gudstjänster

Välkommen att delta i gudstjänstlivet i Salems församling.

En vanlig vecka hålls tre gudstjänster i Säby kyrka. En lunchmässa, en kvällsmässa och en högmässa. Under sommarmånaderna flyttar söndagens högmässa till Salems kyrka och vid vissa helgdagar som till exempel Kristi himmelsfärd och under påsken ser gudstjänstschemat lite annorlunda ut. I församlingens kalender finns alla aktuella tider.

Veckans gudstjänster

Lunchbön 

Tisdagar, torsdagar och fredagar 13.00. 
En stunds stillhet och bön mitt på dagen. Bönen tar cirka en kvart och ger tid för bland annat tystnad och ljuständning.

Lunchmässa

Onsdagar 13.00–13.30. 
Fira en enkel mässa mitt i veckan. En enkel veckomässa med nattvard.

Kvällsmässa

Torsdagar 18.00–18.30. 
En stilla gudstjänst då vi firar nattvard tillsammans.

Högmässa

Söndagar 11.00–12.00, därefter kyrkkaffe. 
Söndagens högmässa är församlingens huvudgudstjänst. Här brukar någon av församlingens körer sjunga och efter varje mässa bjuds det på kyrkkaffe.