Närbild på två händer som håller i några kylskåpsmagneter med ord. Orden som syns är hopp, tro, självkänsla, livet och mod.

Djupt i själen – vårt heliga rum

En samtalsserie utifrån vår gemensamma längtan efter mening, självkänsla, sammanhang mod och hopp. Med Frälsarkransen som verktyg letar vi oss in i den kristna trons tankar och symboler. Föranmälan krävs.

VERKSAMHETEN ÄR PAUSAD 30 OKTOBER–19 NOVEMBER

Mycket i våra mänskliga liv kretsar kring yta, det vi ser och har närmast omkring oss. Men vad är det för längtan som finns i djupet av vår själ? Antagligen finns där mycket som vi har gemensamt med andra. En längtan efter mening, självkänsla, sammanhang, mod, hopp. Inom oss finns ett heligt rum. Välkommen till en serie träffar där vi utforskar detta rum. Vi gör det med hjälp av Frälsarkransen, ett populärt radband, med vars hjälp vi letar oss in i den kristna trons tankar och symboler.

UDDA ONSDAGAR 18.30–20.00
SÄBY FÖRSAMLINGSHEM

DATUM OCH TEMAN
7 OKTOBER Gud – upphöjd och nära
22 OKTOBER Grundkänsla av förundran
4 NOVEMBER Mysteriet människan
17 NOVEMBER De osynligas verklighet
2 DECEMBER Immanuel – Gud med oss
21 JANUARI Livets öknar
10 FEBRUARI När livet vänder
24 FEBRUARI Kärlekens mysterier
10 MARS Närmast hjärtat
24 MARS Vid dödens närhet
7 APRIL Livets seger till slut

Anmälan
Anmäl dig senast den 30/9 till församlingsexpeditionen via telefon eller e-post:
070-618 39 19 (vardagar 09.00–12.00)
salems.forsamling@svenskakyrkan.se

Lennart Marklund

Lennart Marklund

Salems församling

Präst, Komminister

Thomas Loréhn

Salems församling

Präst, Pastorsadjunkt