Två händer håller i några kylskåpsmagneter med ord. Orden som syns är hopp, tro, självkänsla, livet och mod.

Djupt i själen – vårt heliga rum

En samtalsserie utifrån vår gemensamma längtan efter mening, självkänsla, sammanhang mod och hopp. Med Frälsarkransen som verktyg letar vi oss in i den kristna trons tankar och symboler. Föranmälan krävs.

Mycket i våra mänskliga liv kretsar kring yta, det vi ser och har närmast omkring oss.

Men vad är det för längtan som finns i djupet av vår själ?

Antagligen finns där mycket som vi har gemensamt med andra. En längtan efter mening, självkänsla, sammanhang, mod, hopp. Inom oss finns ett heligt rum.

Välkommen till en serie träffar där vi utforskar detta rum!
Vi gör det med hjälp av Frälsarkransen, ett populärt radband, med vars hjälp vi letar oss in i den kristna trons tankar och symboler.

UDDA ONSDAGAR 18.30–20.00 (Terminsstart 29/9).
SÄBY FÖRSAMLINGSHEM

Se kalendern för aktuella datum och eventuella avvikelser. 

Program med tema

29 SEPTEMBER: Mysteriet människan
13 OKTOBER: De osynligas verklighet
27 OKTOBER: Livets öknar
10 NOVEMBER: När livet vänder
24 NOVEMBER: Kärlekens mysterier
8 DECEMBER: Immanuel – Gud med oss

12 JANUARI Kärlekens mysterier
26 JANUARI Vid dödens närhet
23 FEBRUARI Livets seger till slut

Lennart Marklund

Lennart Marklund

Salems församling

Präst, Komminister