Barngudstjänst

Gudstjänst med små och stora

Sång, musik, tankar och samtal. Efteråt fikar vi och umgås tillsammans.

Kom till våra gudstjänster med små och stora!

Gudstjänsterna med små och stora riktar sig till barn från 0–5 år. Med hjälp av dramatiseringar och skapande formas en levande gudstjänst. Barnen får vara delaktiga under hela gudstjänsten. Efteråt fikar vi och umgås fram till 12.00.

Var?
Säby kyrka, Emanuel Birkes Väg 1, Salems centrum

När?
Torsdagarna 12/9, 29/9, 10/10, 24/10, 21/11och 19/12 klockan 09.30