Barngudstjänst

Gudstjänst med små och stora

Kom till våra gudstjänster med små och stora!

Gudstjänsterna med små och stora riktar sig till barn från 0–5 år. Med hjälp av dramatiseringar och skapande formas en levande gudstjänst. Barnen får vara delaktiga under hela gudstjänsten. Efteråt fikar vi och umgås fram till 12.00.

Var?
Säby kyrka, Emanuel Birkes Väg 1, Salems centrum.
Gudstjänst med små och stora håller antingen till inomhus i barnlokalen eller utomhus på Säby kyrkas innergård. Info om var vi håller till uppdateras varje dag på vår Facebook.

När?
Torsdagar udda veckor klockan 09.30.
Terminsstart 18/8. Terminsavslutning 22/12.
Vecka 49 (8/12) firas ingen Gudstjänst med små och stora.

Kontakt