Barngudstjänst

Gudstjänst med små och stora

Sång, musik, tankar och samtal. Efteråt fikar vi och umgås tillsammans.

Kom till våra gudstjänster med små och stora!

Gudstjänsterna med små och stora riktar sig till barn från 0–5 år. Med hjälp av dramatiseringar och skapande formas en levande gudstjänst. Barnen får vara delaktiga under hela gudstjänsten. Efteråt fikar vi och umgås fram till 12.00.

Var?
Säby kyrka, Emanuel Birkes Väg 1, Salems centrum

När?
Torsdag 19/8 klockan 09.30
Torsdag 2/9 klockan 09.30
Torsdag 16/9 klockan 09.30
Torsdag 30/9 klockan 09.30
Torsdag 28/10 klockan 09.30
Torsdag 11/11 klockan 09.30
Torsdag 9/12 klockan 09.30