Foto: Alice Brodin

Andra chansen-konfa

Gemenskap med ungdomar från hela världen

Det finns olika skäl till att konfirmationen aldrig blev av. Träningen som tog all tid, musiken, kompisarna, skolan, det kändes inte intressant eller så kanske du inte visste att möjligheten fanns. Nu får du chansen igen! Andra chansen-konfirmationen är en grupp för dig i gymnasieåldern och några år däröver. Här får du möjlighet att tillsammans med andra diskutera tro, lära dig mer om kristendomen och i gemenskap undersöka ämnen som ofta inte får ta plats i livet. Tillsammans skapar vi en plats där vi kan mötas med våra frågor, funderingar, tro och tvivel. Vi träffas några torsdagskvällar under våren. I början av sommaren har du möjlighet att följa med på vår ungdomsresa till Taizé, ett kloster i södra Frankrike. Där träffar vi ungdomar från hela världen och deltar i klostrets gemenskap och böner.

Sista anmälningsdag är 13 mars 2023.

Anmälan till andra chansen-konfa

Fyll i formuläret för att anmäla dig.

Vi behöver också kunna kontakta en vårdnadshavare.

Om du har några frågor eller vill lämna ytterligare information kan du skriva det i textfältet nedan.

För att kunna hantera din anmälan till en konfirmationsgrupp behöver vi vissa uppgifter från dig. Uppgifterna kommer att skickas till Salems församling. De uppgifter som skickas är namn, personnummer, telefonnummer och e-postadress. Om du är under 18 år behöver vi även skicka din vårdnadshavares namn, telefonnummer och e-postadress.

Genom att anmäla dig till en konfirmationsgrupp samtycker du till att vi skickar dina personuppgifter i enlighet med det ovanstående. För ungdomar under 18 år krävs att vårdnadshavare samtycker till att den blivande konfirmandens, samt sina egna, personuppgifter skickas i enlighet med det ovanstående.

När du sedan antas till en konfirmationsgrupp kommer dina personuppgifter att registreras av Salems församling och behandlas i syfte att administrera konfirmationsgruppen. Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, få besked om vilka personuppgifter om dig som arrangören av konfirmationsgruppen behandlar och hur arrangören behandlar dessa uppgifter. En skriftlig ansökan om information ska ställas till arrangören av konfirmationsgruppen och den ska vara undertecknad av dig själv. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om behandlade personuppgifter.