Barn- och ungdomskörer

Kristina barnkör

Från förskoleklass-åk 2. Vi övar i Mikaelsgården.

Kristina juniorkör

Barn från åk 3 - 6. Vi övar tisdagar kl 15.00-16.00 i Mikaelsgården.

Sala ungdomskör

Ungdomar åk 7 - gymnasiet. Vi övar tisdagar kl 16.00-17.30 i Mikaelsgården.

Möklinta barnkör

Kören för dig i förskoleklass - åk 2. Övar i Prästgården.

Möklinta juniorkör

Kören för dig som går i årskurs tre till och med årskurs sex. Vi övar i Prästgården.