Ungdomskvällar

Onsdagar kl 19.00-21.00 i Mikaelsgården, Sala

Öppen verksamhet - ingen anmälan, kom när du kan

På ungdomskvällarna kan du komma och bara vara i kyrkan. Vi samtalar, har kul tillsammans och hittar på sånt som vi gillar att göra.

Vi inleder våra ungdomskvällar med att gå på mässan i Kristina kyrka kl 18.30. Därefter går vi över till Mikaelsgården och har olika program varje onsdag. Åldern från 14 år och uppåt.

Kontaktperson: Inga Lena Paulsson 0224-675442
ingalena.paulsson@svenskakyrkan.se