Ungdomsgrupp 20+

Måndagar kl 18.00-21.00 i Mikaelsgården, Sala

Öppen verksamhet - ingen anmälan, kom när du kan

En öppen grupp för dig som är 20 år och uppåt. Ingen gräns uppåt så  kom om du vill vara med i en härlig gemenskap. Vi träffas och spelar spel, fikar, gör utflykter och annat roligt.

Kontaktperson: Inga Lena Paulsson, 0224-67 54 42
ingalena.paulsson@svenskakyrkan.se