Samarbete mellan Kyrka - Skola

Vårt pastorat satsar på samverkan med skolan - vi har en hel del att erbjuda!

Exempel: Julkrubba, Fabbe i orgelhuset, Kyrkdetektiverna, Bygga värdegrunder, Via Dolorosa - om mobbning, Personalfortbildningar, Krisinsatser och mycket mer.

Mer information - klicka här!