Sala Kyrkokör

Sala Kyrkokör är det nya namnet på kören efter sammanslagning av Norrby kyrkokör och Sockenkören.