Ny logo

Ny logo för Svenska kyrkans internationella arbete

Nytt namn samma viktiga arbete

Den 5 maj bytte Svenska kyrkans internationella arbete namn till Act Svenska kyrkan. Dagen blir startskottet för en långsiktig satsning på att göra det internationella arbetet mer känt.

- Det nya namnet ska göra det lättare för människor att förstå vilka vi är, vad vi gör och vad vi står för. Det behövs för att öka engagemang, kunskap och insamling, så att vi kan utveckla partnerrelationer och tillsammans försvara människors värdighet och rättigheter runt om i världen, säger Erik Lysén, internationell chef.

Tillsammans med kyrkor och organisationer arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt med att stödja kyrkliga ledare och stärka arbetet mot fattigdom, förtryck och orättvisor. Genom samarbeten med lokala krafter kan Act Svenska kyrkan också agera snabbt på plats när katastrofer inträffar.

-Vår inspiration är en livsbejakande tro, som sätter människors lika värde och rättigheter i centrum för allt arbete, säger Erik Lysén.

Under lanseringen, lyfter Act Svenska kyrkan budskapet att vi alla lever under samma himmel och har samma rättigheter, även om livsvillkoren ser olika ut.

Act Svenska kyrkan är en del av ACT-alliansen, ett nätverk med över 150 kyrkor och trosbaserade utvecklingsaktörer. Det samarbetet gör det möjligt att agera snabbt vid katastrofer, arbeta ännu effektivare inom långsiktigt utvecklingssamarbete och tillsammans ha en stark påverkansröst i exempelvis jämställdhetsfrågor.

- På många platser är kyrkan en viktig normbildare och påverkar bland annat synen på kvinnors och mäns roll i samhället. Därför har kyrkor en unik möjlighet att driva frågor för jämställdhet och mänskliga rättigheter. Det är en styrka att vara kyrka, säger Erik Lysén.