Musikmässa 5 februari

Kristina kyrka kl 11.00 och Möklinta kyrka kl 16.00

Kyndelsmässodagen Söndag 5 februari

”I evig tid”
Musikmässa av Martin Åsander

Kristina kyrka kl 11.00 • Möklinta kyrka kl 16.00

Möklinta vuxenkör
Kristina Kammarkör
Malin Trast, flöjt
Thea Åslund, fiol
under ledning av Carolina Lindström & Ulrika Jonsson

Fri entré

”När kyrkans klockor ringer in till gudstjänst, så är det en signal om att vi återigen möts och i och med det förenas människor i vår bygd, i vårt land och i hela världen.”
ur Martin Åsanders förord