Musikgudstjänst i Kristina kyrka 12/2 kl 17.00

Dona Nobis Pacem

Musikgudstjänst om fred och tacksamhet

Sala Kyrkokör & Sala Ungdomskör
Camilla Langelaar, violin
Maud Hessérus, cello
sjunger och spelar under ledning av
Andreas Forsberg och Susanne Nordin 

Camilla Langelaar, violin och Maud Hessérus, cello.