Möklinta vuxenkör

Möklinta vuxenkör består av ett härligt gäng kvinnor och män i åldrarna 13-83 år som sjunger en salig blandning av visa, folkmusik, gospel, traditionell körmusik, pop och lite rock!

Vi medverkar på olika gudstjänster i kyrkorna i Sala pastorat, främst i Möklinta kyrka, och övar i Möklintagården varje tisdag kl.18.30 med start den 3 september 2019. 
För mer info: kontakta Anna-Karin Ander Glöde.

Anna-Karin Ander Glöde

Anna-Karin Ander Glöde

Sala-Norrby-Möklinta pastorat

Kantor