Lucia i pastoratet

Klicka dig in för mer info!

Luciagudstjänst
Lördagen 10/12 kl.16.00, Möklinta kyrka
Söndagen 11/12 kl.16.00, Kristina kyrka

Maija-Leena Hellman, violin • Claes Hellman, flöjt
Pastoratets alla barn-,  junior- och ungdomskörer medverkar under ledning av Andreas Forsberg, Carolina Lindström och Susanne Nordin.

Luciakonsert i Kristina kyrka 
Tisdag 13/12 kl 18.30

Ungdomskören och elever från Vallaskolan och Ekeby skola.
Fri entré.