Sala ungdomskör

Ungdomar åk 7 - gymnasiet. Vi övar tisdagar kl 16.00-17.30 i Mikaelsgården.

Sala ungdomskör
Sala ungdomskör riktar sig till ambitiösa sångare från högstadiet och gymnasiet. Vi samarbetar regelbundet med Kristina Kammarkör och ungdomskörer från andra städer. Körläger med övernattning och kördagar på hemmaplan förekommer varje termin.

Varför ska jag sjunga i ungdomskör?
·  Du får en bra musikutbildning och en chans att utveckla din sångteknik.
·  Du träffar nya vänner som delar ditt intresse att sjunga.
·  Du får åka på konsertresor och upptäcka nya delar av världen.

Måste jag provsjunga för att vara med i kören?
Ja, alla nya körmedlemmar kommer först på en provsjungning. Den är upplagd som en enkel sånglektion och du behöver inte förbereda någonting. Det är också en bra chans att träffa körledaren och få veta mer om hur det är att sjunga i kör. Du får också se hur schemat ser ut innan du bestämmer dig för att börja i kören. Du behöver inte ha några förkunskaper utan du får lära dig allt du behöver kunna.

Tider
Tisdagar 16.00-17.00 nybörjargrupp från ca 13 år och uppåt.
Torsdagar 18.30-20.00 körövning från ca 16 år och uppåt.

Vill du veta mer?
Kontakta gärna körens ledare, Andreas Forsberg på 0224-675432
eller andreas.forsberg@svenskakyrkan.se