Kristina barn- & juniorkör

Från förskoleklass-åk 6. Vi övar i Mikaelsgården.

Anmälan till Kristina barn- & juniorkör. Från förskoleklass-åk 6. Vi övar i Mikaelsgården. Körledare är Susanne Nordin. Du kan göra din anmälan i formuläret här nedan.

Mikaelsgården, tisdagar kl 15.15 -16.00.