Konfirmandassistenter

Vill du också bli en tjänare?

I Bibeln kan man läsa om Jesus som säger till sina lärljungar: "Den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare".

Och det är lite det att vara konfirmandassistent handlar om. Assistent eller konfirmandledare kan man bli efter att man har konfirmerat sig. Man behöver ingen speciell kunskap. Enda kravet är att man deltar på konfirmandträffarna och hjälper till med det som behövs samt går församlingens grundutbildning till att bli konfirmandassistent.

Som assistent får man göra allt möjligt. Vi delar ut ansvar efter vad vi tror du klarar av och lite lite. Vi tror att genom att tidigt få ta ansvar växer man som människa.

Hör av dig om du är intresserad.