Julfest i Möklintagården 6/1 kl 14.00

Andakt
Kaffeservering
Dans kring granen med 
tomte och gottpåse
I samarbete med bygdens ideella föreningar

Välkommen!