Fredsmässa i Kristina kyrka och Möklinta kyrka 23/10

Kristina kyrka kl 11.00 och Möklinta kyrka kl 14.00