Församlingsråden

För en församling som ingår i ett pastorat ska pastoratets kyrkofullmäktige välja ett församlingsråd som styrelse.

 

På ett öppet nomineringsmöte kan församlingens röstberättigade medlemmar nominera kandidater.
Den som tillhör någon av församlingarna i pastoratet ska vara valbar till ett församlingsråd i pastoratet. 

Församlingsrådet ska som ett minimum ansvara för gudstjänstlivets utformning och utveckling i församlingen, men kyrkorådet kan också delegera andra uppgifter som anges i församlingsinstruktionen till församlingsrådet.

Läs mer om vilka som ingår i de olika församlingsråden genom att klicka dig fram i menyn ovan.