Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sakristia

En sakristia är prästens omklädningsrum. Här förvaras de kläder och dräkter som bärs vid gudstjänster och mässor.

Här förvaras även olika kärl som bland annat används vid nattvarden. I sakristian samlas också de som leder gudstjänsten för att samtala om hur den ska läggas upp. 

Sakristian är oftast placerad nära koret på kyrkans norra sida. Ordet sakristia kommer av latinets sacer som betyder ”sakral, helig”.

Här kan du komma till alla delarna av "Vad är vad i kyrkan".

Vad är vad i kyrkan?