vik Förskollärare Förskolan Musikanten

Föräldraledighetsvikariat 100 %

Vi söker en förskollärare, 100 % föräldraledighetsvikariat 2021-08-01 – 2022-08-01 , till förskolan Musikanten i Tveta, Säffle pastorat 

Förskolan Musikanten är en enskild förskola som startade år 2005 och tar för närvarande emot 28 barn i åldrarna 1-5 år, i Tveta församlingshem. Målet är att bedriva kvalitativ barnomsorg med tonvikt på musik och rytmik. Vi jobbar också aktivt med områden som natur, miljö och hälsa vilket innebär att vi bedriver en stor del av vår pedagogiska verksamhet ute. Förskolan ingår i Säffle kommuns barnomsorgsplan och drivs efter Skollagen (2010:800), dess förordningar samt Läroplan för förskolan (Lpfö18).

 

Vi vill att du är:

  • Utbildad Förskollärare

  • Väl förtrogen med förskolans läroplan och övriga aktuella styrdokument 

Vi förutsätter att du:

  • Har god samarbetsförmåga, flexibilitet och vana att arbeta med många och varierande arbetsuppgifter

  • Tillsammans med oss kan planera verksamheten väl för det pedagogiska uppdraget

  • Har god datorvana och är bekant med Office programmen. 

Körkort och tillgång till egen bil är nödvändigt.
Du är också medlem i Svenska kyrkan och delar dess grundvärderingar.

Tillträde 1 augusti 2021 eller enligt överenskommelse.

Välkommen med ansökan, betyg och övriga handlingar som du önskar åberopa, samt löneanspråk, senast den 31 maj 2021 till:

e-post: saffle.ansokan@svenskakyrkan.se

För information:

Marie Henningson, rektor Musikanten, tel: 0533-69 13 52
e-post:
marie.henningson@svenskakyrkan.se

Lena Skoting, Kyrkoherde och representant för huvudman, tel: 0533-69 13 31
e-post
: lena.skoting@svenskakyrkan.se

Facklig kontaktperson:

Pernilla Radborn, Lärarförbundet
e-post: pernilla.radborn@svenskakyrkan.se