Verksamhetsansvariga

BRO FÖRSAMLING

Barnverksamhet
Gunn-Britt Jansson, barnledare, 0533 - 69 14 74

Konfirmandverksamhet
Per-eric Nyman, präst, 0533 - 69 14 70

GILLBERGA FÖRSAMLING

Barnverksamhet
Karin Bäckström, barnledare, 0533 - 69 13 55

Musikverksamhet
Martin Rhodén, kantor, 0533 - 69 13 16

KILA FÖRSAMLING

Barnverksamhet
Annika Thörner, församlingsassistent, 0533 - 69 13 28

Musikverksamhet
Martin Rhodén, kantor, 0533 - 69 13 16

Barnkör
Marie Henningson, körledare, 0533-69 13 62

LÅNGSERUDS FÖRSAMLING

Barnverksamhet
Karin Bäckström, barnledare, 0533 - 69 13 55

Musikverksamhet
Anders Segerström, kantor, 0533 - 69 13 15

SVANSKOGS FÖRSAMLING

Barn-/ungdom-/konfirmandverksamhet
Gunnila Garsten, barnledare, 0533 - 69 13 54

Musikverksamhet
Anders Segerström, kantor, 0533 - 69 13 15

SÄFFLE FÖRSAMLING

Barnverksamhet
Gun Carlsson, församlingspedagog, 0533 - 69 13 17
Anna Skoglund, församlingsassistent, 0533 - 69 13 53

Ungdom-/Konfirmandverksamhet
Lars Johansson, församlingsassistent, 0533 - 69 13 43
Anna Torstensson, präst, 0533 - 69 13 32

Musikverksamhet
Nils Lundström, organist, 0533 - 69 13 37
Pernilla Radborn, kantor, 0533 - 69 13 14

SÖDRA VÄRMLANDSNÄS FÖRSAMLING

Barnverksamhet
Anna Skoglund, församlingsassistent, 0533 - 69 13 53

Ungdom-/konfirmandverksamhet
Per-eric Nyman präst, 0533 - 69 14 70

Musikverksamhet
Britt Gagnero, kantor, 0533 - 69 13 18

TVETA FÖRSAMLING

Barnverksamhet
Linda Ericsson, församlingsassistent, 070-551 78 57

Ungdoms-/konfirmandverksamhet
Gunno Gård, ungdomsansvarig, 0533 - 69 13 39

Musikverksamhet
Pernilla Radborn, kantor, 0533 - 69 13 14

Musikanten, Förskola
Marie Henningson, förskolechef, 0533 - 69 13 62