Våra församlingar / kyrkor

Svenska kyrkans församlingar har ett uppdrag i att sprida det glada budskapet om Jesus. Ett uppdrag som ger ansvarstagande och delaktighet i samhället och världen.

Den grundläggande uppgiften uttryckt genom gudstjänst, undervisning, diakoni och mission ser vi som en helhet, där de olika uttryckssätten samverkar inom alla verksamhetsområden.

Bro församling
Församlingspräst: 0533 - 69 14 70

Vaktmästare:        0533 - 69 14 72

Gillberga församling

Församlingspräst: 0533 - 69 13 00
Vaktmästare:         0533 - 69 14 75


Kila församling
Församlingspräst: 0533 - 69 13 00
Vaktmästare:        0533 - 69 13 50 


Långseruds församling
Församlingspräst: 0533 - 69 13 00
Vaktmästare:         0533 - 69 13 21

Ny-Huggenäs församling
Församlingspräst: 0533 - 69 14 70
Vaktmästare:        0533 - 69 14 73

Svanskogs församling
Församlingspräst: 0533 - 69 13 02
Vaktmästare:         0533 - 69 13 20

Säffle församling
Pastorsexpedition, månd - torsdag 10 - 12, 14 - 16, fred 10 - 12.
Tel: 0533 - 69 13 00
Fax: 0533 - 69 13 40
Församlingspräst: 0533 - 69 13 32

Vaktmästare Säffle kyrka: 0533 - 69 13 41
Vaktmästare By kyrka:      0533 - 69 13 06

Södra Värmlandsnäs församling

Församlingspräst: 0533 - 69 13 29
Vaktmästare:        0533 - 69 13 26

Tveta församling
Församlingspräst: 0533 - 69 13 04
Vaktmästare:        0533 - 69 13 19