Vägar och möjligheter

Samtalsmottagningen erbjuder flera vägar och möjligheter för samtal och utveckling.

ANDLIG VÄGLEDNING

En fördjupning av relationen till en Treenig Gud genom bibelmeditationer, eller andra kreativa processer, utifrån var i livet man som människa  befinner sig och vart man tycker sig vara på väg --eller vill vara  på väg.

DRÖMBEARBETNING

Ett utforskande av nattens drömmar för att därigenom ta vara på informationen från sig själv, till sig själv.

EUTONI

Avspänningsövningar, det vill säga enkla kroppsrörelser som mjukar upp samt ger impulser till ett mer sunt förhållningssätt till sin egen kropp och därmed livet. Övningarna kan öppna upp för känslor och minnen som kroppen haft i sitt förvar.

KRISSAMTAL

Att våga möta sig själv i det svåra för att återfå fotfäste. Omskakande händelser, och traumata, utsätter en människa för mer intryck än vanligt vilket förändrar vardagen. De egna resurserna räcker oftast inte till.

MEDITATION

Att sätta sig till stillhet, för att nå bortom tankar, ord och intryck, i ett möte med Gud. En väg till inre frid, och en djupare identitet. Varande i Guds kärlek utan biavsikter. Är även ett sätt att befrämja kroppskännedom, hantera stress, samt öka kreativiteten och närvaron i vardagen.

PSYKOTERAPI

En djupbearbetning av livs historien, under kortare eller längre tid, för att utforska det som hindrar och handikappar mer än nödvändigt i livet. Våga stanna upp för att komma nära sig själv, lära känna sig själv, hitta fotfäste, försonas med det som var och tillåta personlig mognad.

RÅDGIVNING

Kan handla om att få svar på vem man ska vända sig till i en viss situation eller med specifikt ärende, få hjälp med vissa myndighetskontakter, få förslag på olika lösningsmodeller vid olika vägval eller konfliktsituationer. Litteraturtips.

SAMTAL

Att få möjlighet att formulera sig själv, sina minnen, erfarenheter, upplevelser, frågeställningar, osv. Bli bemött, berikad och sedd. Ibland vid ett tillfälle, ibland en återkommande dialog.

SAMTALSGRUPPER

Flera personer med lika/olika livserfarenhet/temaintresse möts för att berika varandra.

SJÄLAVÅRD

Omsorg om det andliga välbefinnandet. Att våga lyssna till, uppfatta och uppskatta, samt vårda om sin själ. Livet, i allt vad det innebär, tolkat utifrån Guds ord, kristen tro och tradition. En fördjupning , frigörelse och försoningsprocess där tro blir till liv.  En övning i att älska sig själv såväl som sin nästa och Gud. En övning i att bli en sann människa.  Bön/förbön efter överenskommelse.

YRKESRELATERAT SAMTALSSTÖD

Har yrkesidentiteten i fokus. Beaktar det som händer med en själv som människa i samarbete med andra, nätverk eller enbart sig själv som arbetande för att behålla, hitta eller förnya glädjen och orken.