Teckenspråkigt arbete

Fredag 9 oktober
Säffle kyrka kl 15.15 Gudstjänst
Kyrkkaffe

Fredag 6 november
Säffle kyrka kl 15.15 Mässa
Kyrkkaffe

Fredag 4 december 
Säffle kyrka kl 15.15 Gudstjänst
Kyrkkaffe

Teckenspråkiga gudstjänster  

Stefan Nordenson
Präst för teckenspråkiga
Karlstads stift

Mobil 0709-751863
E-post