Program 2

Tystnad, bekymmerslöshet, enkelhet

-nyckelord som tilltalar den nutida pilgrimen.

Intervju med Hans-Erik Lindström, pilgrimsrörelsens "grundare" i Sverige.