Program 17

Bygga led och skapa Pilgrimspass

- Pilgrimslederna breder ut sig över Sverige. Många engagerar sig att komma överens med markägare, röja mark och  bygga leder.