Program 13

Sjöfarande pilgrimer och spår på Väderöarna

Många pilgrimer har färdats längs Bohuskusten till Norge. På bl a Väderöarna finns intressanta spår och platser för tillbedjan