Program 10

Konfirmander på vandring på Värmlandsnäs

Vi följer med några konfirmander på vandring på Värmlandsnäs. Vi träffar också pilgrimsprästen Lotta Cohén, projektledaren Sören Olsson och kommunalrådet Daniel Bäckström