Prästkrafter

Vi söker ytterligare 2 prästkrafter till Stall Säffle

Säffle pastorat

...består av nio församlingar och omfattar hela Säffle kommun. Vi är ett 50-tal anställda, nu söker vi två präster (hästintresse är absolut inget krav).

Ansvar

Vi behöver en präst som ska vara ansvarig för Kila och Gillberga församlingar och en präst med ansvar för Tveta och Södra Värmlandsnäs församlingar.

Församlingsverksamhet

De präster vi söker får uppgiften att vara ansvariga för församlingsverksamheten i två församlingar var. Det ger möjlighet att lära känna folket i bygden och bli en del av levande landsbygd. Samtidigt finns det större sammahanget och tryggheten i att vara en del av pastoratet.

Arbetslag

Som präst i Säffle pastorat får du vara en del av ett stort arbetslag. Vi är sex präster, två diakoner, fem musiker och sex pedagoger som arbetar med församlingsverksamheten. Våra vaktmästare och administrationen tar också aktiv del i arbetet för vårt församlingsliv. Varje församling är en egen arbetsgemenskap, där prästen samordnar och även sitter i församlingsrådet. Samarbetsklimatet mellan personal, förtroendevalda och frivilliga medarabetare är gott.  

Gudstjänst

Vi har ett stort och varierat utbud i vårt gudstjänstliv, där det alltid finns respons för nya idéer och villighet att prova. Vi driver just nu två diakonala projekt, en Volontärbyrå med satsning på ökat ideellt engagemang och Vision Bylunda, ett centrum för integration där kyrkorna i Säffle ansvarar med bidrag från Säffle kommun. Vi har också ett härbärge för EU-migranter i Ekumenisk och kommunal regi.

Verksamhet

Barn-, konfirmand- och ungdomsverksamhet är en profilfråga i pastoratet. I Tveta församling finns också en förskola i Svenska kyrkans regi.

Musiken spelar en stor roll i församingarnas liv – och även i kommunens. Utbudet av konserter, teater och annat kulturellt är stort och varierat.

Vill du veta mer?

Kontakta Lena Skoting, Kyrkoherde/Kontraktprost tel: 0533-69 13 31

Företrädare för KyrkA: Per-eric Nyman tel: 0533-69 14 70

 

Skicka ansökan på: saffle.pastorat@svenskakyrkan.se

Läs mer om Säffle kommun: www.safflekommun.se