Pastorat

Från och med 1 januari 2014 är vi inte längre en kyrklig samfällighet utan ett pastorat.

Ett namnbyte för att förtydliga, eftersom vi svängt oss med både Säffle kyrkliga samfällighet och pastoratet i olika sammanhang.

Samtidigt förändras vår organisation på förtroendemannasidan så att vi får färre steg i beslutsprocessen.

I det som hette Säffle kyrkliga samfällighet fanns en struktur som inte var helt enkel med ett samfällt kyrkofullmäktige, en kyrkonämnd med ansvar för ekonomi, personal, begravningsverksamhet och fastigheter samt nio kyrkoråd med ansvar för verksamhet och viss ekonomi. Kyrkofullmäktige och kyrkoråd valdes var för sig vid Kyrkovalet.

I det ny Säffle pastorat finns ett Kyrkofullmäktige, ett Kyrkoråd med ansvar för församlingarnas ekonomi, personal, verksamhet och fastigheter, samt en Begravningsverksamhet med ansvar för begravningsverksamheten. Dessutom finns nio församlingsråd vars uppgift främst är att ansvara för gudstjänsterna samt det som blir dem delegerade från Kyrkorådet. Kyrkofullmäktige väljs vid Kyrkovalet och utser i sin tur Kyrkorådet som i sin tur utser Församlingsråden utifrån de förslag som framkommit vid de nomineringsmöten som hållits i församlingarna.